Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 119148.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24122/18/868]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki29.03.2018 R., REP. A NR 3562/2018, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJĘCKA
2.ImionaMARTA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIWAK
2.ImionaTOMASZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePOŁĄCZENIE PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ) ORAZ PGE ENERGIA NATURY PEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) POPRZEZ: PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZENIA JEJ LIKWIDACJI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 515 I 516 § 5 I 6 KSH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 R., BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZE ZMIANĄ STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. Z DNIA 29 MARCA 2018 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ KAŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ NR 12/14 LOK. B-2, ZA REP. A 3562/2018 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PGE ENERGIA NATURY PEW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 MARCA 2018 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DANIELA KUPRYJAŃCZYKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTAIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73 B LOK. LU10, ZA REP. A 4688/2018.