I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20416.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-12-10 r.
[BMSiG-19844/2018]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Pro-Eko-System Sp. z o.o. w likwidacji siedziba: Graniczna 2EG/29, 54-610 Wrocław, KRS 0000223590, zawiadamia, że w dniu 26.04.2018 R. podjęto uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!