IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 20570.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-19 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 10238/18/405
[BMSiG-19893/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Zielona Góra

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Zielona Góra (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
21 387

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm ochroniarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 80.10.Z (Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa).

Liczba rekordów:
4 407

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: BIURO OCHRONY "KOBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.02.2009 r. pod nr KRS 323355, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej nr 1, 65-022 Zielona Góra, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W związku z tym Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zwraca się o udzielenie informacji, czy ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.