V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 20636.
SĄD REJONOWY W GIŻYCKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 66/18
[BMSiG-19932/2018]

W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Giżycku, sygn. akt I Ns 66/18, zostało wszczęte postępowanie na wniosek Józefa Piskorz z udziałem Piotra Piskorz o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Chruszcz, zmarłym dnia 14.09.2017 r. w Węgorzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Węgorzewie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!