XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 122080.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-10 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6609/18/666]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 755

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm inwestycyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).

Liczba rekordów:
1 280

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2.Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FRANCISZKA STEFCZYKA nr domu 32 nr lokalu B kod pocztowy 20-151 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 182/2018 Z DNIA 22.01.2018 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ MATUSIAK W WARSZAWIE DOKONANO ZMIANY AKTU NOTARIALNEGO O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ REP. A 2656/2017 Z DNIA 07.11.2017 R. - ZMIENIONO § 4 UST. 7-9, § 4 UST. 10-12, § 4 UST. 15, § 2 ZDANIE PIERWSZE, § 16 UST. 2 SKREŚLONO PKT 1 ORAZ DOTYCHCZASOWE PUNKTY 2-10 OZNACZONO JAKO PUNKTY 1-9, § 16 UST. 3 ZDANIE PIERWSZE ORAZ PKT 1, § 16 SKREŚLONO UST. 4 ORAZ DOTYCHCZASPWY UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 4, PONADTO ZMIENIONO § 17 UST. 2 PKT 1-5, § 19 UST. 1, § 20 UST. 4, § 25 UST. 6, § 27, § 28.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON368425800
4.Numer KRS0000697756 Ikona RSS

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji100000
3.Wartość nominalna akcji0,50 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii100000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100000 (STO TYSIĘCY) UPRZYWILEJOWANYCH AKCJI NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON368425800
4.Numer KRS0000697756 Ikona RSS

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANTAFIJCZUK FARAFONOW
2.ImionaOLEKSANDRA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFARAFONOW
2.ImionaIGOR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻÓŁTOWSKI
2.ImionaMICHAŁ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH