II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

1. Pierwsze

Pozycja 29119.
EWP 394
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-28942/2019]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP 394 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący - SSO Joanna Korzeń, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Piotra Liroya-Marca, Macieja Maciejowskigo, Grzegorza...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!