Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 30647.
KRS 0000363936, REGON 021336181, NIP 8982179765
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-08-26 r.
[BMSiG-30393/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Mci. Immoventures sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna - w likwidacji sprawozdanie finansowe

"MCI.Immoventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" SKA - w likwidacji (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, pierwszy wpis do KRS 26.08.2010 r., zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki. Likwidatorami Spółki zostali ustanowieni: Łukasz Zarawski i Ryszard Ptasiński. Działając...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!