Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30654.
KRS 0000512956, REGON 147273793, NIP 5252588691
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-09 r.
[BMSiG-30386/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cashventures sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Cashventures Sp. z o.o. - w likwidacji (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pierwszy wpis do KRS: 9.06.2014 r., zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki. Likwidatorami Spółki zostali ustanowieni: Krzysztof Konopiński i Katarzyna Pogorzelska. Działając na podstawie art. 279 KSH...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!