V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30908.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 38/19
[BMSiG-30389/2019]

W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygnaturą akt I Ns 38/19 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Arkanowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Chojnackiej, zmarłej dnia 12.03.1997 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!