V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30910.
SĄD REJONOWY W BYTOMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1096/18
[BMSiG-30413/2019]

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod sygnaturą akt I Ns 1096/18 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Przybyłowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Bühlmajer, zmarłej 18 września 2018 r. Bytomiu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!