Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30912.
SĄD REJONOWY W ZGORZELCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 481/18
[BMSiG-30439/2019]

W Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu w sprawie o sygn. akt I Ns 481/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kamiennej Górze o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Cyprich, zmarłej dnia 19 czerwca 2017 r. w Zgorzelcu, ostatnio zamieszkałej w Zgorzelcu. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!