V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30912.
SĄD REJONOWY W ZGORZELCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 481/18
[BMSiG-30439/2019]

W Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu w sprawie o sygn. akt I Ns 481/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kamiennej Górze o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Cyprich, zmarłej dnia 19 czerwca 2017 r. w Zgorzelcu, ostatnio zamieszkałej w Zgorzelcu. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!