V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 30913.
SĄD REJONOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 21/19
[BMSiG-30566/2019]

W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 21/19 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0006 Gumowo, jednostce ewidencyjnej 141608_2 Stary Lubotyń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76 o powierzchni 0,21 ha oraz 93 o pow. 0,12 ha, o pow....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!