Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 379574.
KRS 0000743251, REGON 380908943, NIP 5170392912
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-02 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3917/19/278]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ljr sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.06.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki05.03.2019 R., REP. A NR 1735/2019, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA ADWOKACKA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 6

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGROMADZKA RÓG
2.ImionaMICHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego100 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego510.100,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego510.100,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁODEJ
2.ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego100 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego510.100,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego510.100,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOPPENAUER
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego100 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego510.100,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego510.100,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE