I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36067.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-04-16 r.
[BMSiG-36130/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu stargardzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie stargardzkim (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
14 398

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Renata Makowska-Castilio - likwidator "CM IMMOBILIER" sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Stargardzie (KRS 0000354268) ogłasza, że dnia 13.03.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem Spółki: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.