I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36071.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-23 r.
[BMSiG-35860/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
408 849

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
270 672

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 24 czerwca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "FORBET" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000415560, podjęło uchwałę nr 2 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się Wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem do doręczeń korespondencji ul. Beskidzka 8/39, 85-166 Bydgoszcz, Roman Kijek, w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.