Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36076.
KRS 0000365870, REGON 142598556, NIP 5213580886
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-09-21 r.
[BMSiG-35838/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Adaptivegrc sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Adaptivegrc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 365870 (Spółka przejmująca), na skutek połączenia ze Spółką Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie KRS 507041 (Spółka przejmowana), dokonanego zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, działając zgodnie z art. 508 KSH, ogłasza, że połączenie ww. Spółek nastąpiło w dniu 29.04.2019 r.