Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36078.
KRS 0000020864, REGON 630815958, NIP 7771791345
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-22 r.
[BMSiG-36033/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Alban sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki ALBAN spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kicinie (62-004) przy ul. Łanowej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020864, zawiadamia, że w dniu 3.06.2019 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności.