Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36081.
KRS 0000345745, REGON 301329141, NIP 7632103844
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-01-19 r.
[BMSiG-36064/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Biuro Usług Księgowych "Raport" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Trzcianka, 31.05.2019 r.

Edyta Szwedek - Likwidator
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "RAPORT" Sp. z o.o. w likwidacji, 64-980 Trzcianka, os. Grottgera 16

Dnia 31.05.2019 r. wspólnicy BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "RAPORT" Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000345745, podjęli uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 31.05.2019 r.

Likwidator Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności na adres Likwidatora: 62-080 Ceradz Kościelny, ul. Kalwowska 2a, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.