Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 36323.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, IX WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: IX Ns 487/18
[BMSiG-35957/2019]

W Sądzie Rejonowym w Elblągu, w IX Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie spadkowe sygnatura akt IX Ns 487/18 z wniosku Marii Teubner o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Józefie Brzezińskim, synu Mariana i Krystyny, zmarłym w dniu 1 listopada 2017 roku w Elblągu, ostatnio zamieszkałym w Elblągu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.