Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 36325.
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2774/17
[BMSiG-36085/2019]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 2774/17, z wniosku Barbary Kuchty z udziałem Ryszarda Kuchty, Gminy Kamień, Małgorzaty Krauz, Leonardy Głazik, Beaty Sadowskiej, Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych, o zasiedzenie części działki nr 192 o powierzchni 0,28 ha wraz z budynkami położonej w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!