V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 36325.
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2774/17
[BMSiG-36085/2019]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 2774/17, z wniosku Barbary Kuchty z udziałem Ryszarda Kuchty, Gminy Kamień, Małgorzaty Krauz, Leonardy Głazik, Beaty Sadowskiej, Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych, o zasiedzenie części działki nr 192 o powierzchni 0,28 ha wraz z budynkami położonej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!