V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 36328.
SĄD REJONOWY W KOLBUSZOWEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 11/19
[BMSiG-35825/2019]

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt I Ns 11/19 zezwolił wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 377.25 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) ustalonej na rzecz spadkobierców Emilii Treli z tytułu odszkodowania za nieruchomość o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!