Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 36329.
SĄD REJONOWY W KOLBUSZOWEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 12/19
[BMSiG-35840/2019]

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., sygn. akt I Ns 12/19, zezwolił wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 377,25 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy), ustalonej na rzecz spadkobierców Józefa Treli z tytułu odszkodowania za nieruchomość...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!