V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 36330.
SĄD REJONOWY W KOLBUSZOWEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 10/19
[BMSiG-35848/2019]

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt I Ns 10/19, zezwolił wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 125.75 zł (sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), ustalonej na rzecz spadkobierców Danuty Treli z tytułu odszkodowania za nieruchomość o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!