I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 36350.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-13 r.
[BMSiG-34654/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 748

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza banków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.19.Z (Pozostałe pośrednictwo pieniężne).

Liczba rekordów:
6 743

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki MARIUSZ BOROWIEC MB1 Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki uchwały nr 5 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie rozwiązania, otwarcia likwidacji Spółki oraz wyborze likwidatora Spółki, działając na podstawie art. 465 § 1 k.s.h. w zw. z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!