Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36354.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-17 r.
[BMSiG-36387/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 358

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Bielsko-Biała

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Bielsko-Biała (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
26 440

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 4 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AUDIOTRIP Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malczewskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 0000494729, otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Malczewskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.