II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 36378.
EWP 136
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-36233/2019]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwPzm 33/19 POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący - SSO Joanna Korzeń, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, o wpisanie zmian...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!