II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 36379.
EWP 322
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-36235/2019]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwPzm 31/19. POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący - SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Demokracja Bezpośrednia o wpisanie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!