IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 36552.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-04-27 r., sygnatura akt: LU VI Ns-Rej. KRS 11004/19/710
[BMSiG-36428/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji Asy Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ostatni adres: ul. Wertera 18, 20-713...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!