IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 36575.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-11 r., sygnatura akt: LU VI Ns-Rej. KRS 10910/19/265
[BMSiG-36418/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji HOSKO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, KRS nr 0000607198, REGON 363976553 , NIP...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!