IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 36593.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-26 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 26508/18/178
[BMSiG-36420/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
408 086

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
542 555

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE U.N.I.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 108595, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: 43-100 TYCHY, UL. FILARETÓW NR 21. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt KA VIII Ns-Rej. KRS 26508/18/178 w sprawie z urzędu przy udziale PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE U.N.I.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, Prezydenta Miasta Tychy, Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tychach. Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.