IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 36605.
SARGSYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Janowie Lubelskim
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-06 r., sygnatura akt: VI Ns-Rej. KRS 4729/19/270
[BMSiG-36365/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu janowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie janowskim (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
10 101

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
389 232

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2015.1142 z późn. zm.) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego SARGSYAN Spółka komandytowa (ostatni ujawniony w Rejestrze adres: ul. Wojska Polskiego nr 20 lok. -, kod pocz. 23-300, poczta Janów Lubelski, KRS 110296, REGON 432501644 , NIP 8621540895 ), bez przeprowadzania jej likwidacji (sygn. spr. 4729/19/270).

Jednocześnie sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sąd informuje również, iż w przypadku stwierdzenia, że SARGSYAN Spółka komandytowa nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, może orzec o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.