V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 36628.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1692/16
[BMSiG-36376/2019]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1692/16 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Łach o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Połeć zmarłej w dniu 27 kwietnia 1991 roku w Milanówku, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Rochale, w Gminie Leszno. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 (trzech)...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!