V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 36630.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 187/19
[BMSiG-36144/2019]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 187/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Lucynie Kozłowskiej, córce Henryka i Joanny z domu Kaleta, której zwłoki odnaleziono w dniu 19 lipca 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 3 m....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!