XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 653125.
KRS 0000567247, REGON 362057494, NIP 5130241176
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-07-14 r.
[RDF/144056/19/71]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mresidence sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.07.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018