XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 973353.
KRS 0000321376, REGON 100641486, NIP 7251994243
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2009-01-14 r.
[RDF/172755/19/42]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Perfekt sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018