Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 42873.
KRS 0000596219, REGON 363516780, NIP 5272756648
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-01-13 r.
[BMSiG-43054/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Business Inspiration Solutions sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Business Inspiration Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: (informacja ukryta),IP lok. 126, 03-215 Warszawa), KRS 0000596219, zawiadamia, iż 9 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65000 złotych do...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!