Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 43135.
KRS 0000147193, REGON 000043937, NIP 5250000481
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-20 r.
[BMSiG-43149/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy (informacja ukryta), 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000147193, informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!