XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 985129.
KRS 0000305612, REGON 278326387, NIP 6412327848
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-05-12 r.
[RDF/173603/19/831]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Mekona Plus" Kompała sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2014 DO 31.12.2014