IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 44453.
KRS 0000414627, REGON 260589741, NIP 9591947611
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-21 r., sygnatura akt: KI. X Ns-Rej. KRS 5278/19/040
[BMSiG-44261/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie świętokrzyskim.

Liczba rekordów:
216 110

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 020

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI. X Ns-Rej. KRS 5278/19/040 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ZIBI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 414627, REGON: 260589741 , NIP: 9591947611 , adres: (informacja ukryta) lok. SA, kod pocz. 25-317...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!