V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 44463.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 84/19
[BMSiG-44397/2019]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 84/19, toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Karoliny Sołtysiak i Włodzimierza Daniela Zielińskiego o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawców nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy (informacja ukryta) wraz z usytuowanym na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!