Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 991778.
KRS 0000326944, REGON 241158148, NIP 5732768648
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-03-31 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5934/19/859]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Butmar sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZY, CZTERO, PIĘCIOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIELIŃSKI
2.ImionaMARIAN HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZERWIK
2.ImionaDARIUSZ WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA - SZOSTEK, KN W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK. 1, REP. A NR 1900/2018, 17.09.2018
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIELIŃSKI
2.ImionaMARIAN HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA - SZOSTEK, KN W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK. 1, REP. A NR 1900/2018, 17.09.2018
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE