Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 993299.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-20 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44040/19/624]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki28.03.2019 R., REP. A NR 28567/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA BOBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego14579400,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15191400,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji1457940

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji1519140

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego14579400,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego15191400,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport612000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiK
2.Liczba akcji w danej serii61200
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIELECKI
2.ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTUŻNIK
2.ImionaMIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)