XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 995353.
KRS 0000270627, REGON 140792900, NIP 7010048549
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-12-21 r.
[RDF/174231/19/215]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2019.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.04.2018 DO 31.03.2019