XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1010279.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-07-30 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27408/19/151]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Płock

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Płock (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
13 429

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGMINA - MIASTO PŁOCK
3.Numer PESEL lub numer REGON611016086

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika93.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.502.500,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika101 005 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 500,00 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 502 500,00 ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego46502500,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50502500,00 ZŁ