I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 46454.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-03-01 r.
Pozycja 46454.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-03-01 r.
[BMSiG-46523/2019]

Zarządy łączących się spółek złożyły do Sądu Rejonowego w Opolu Plan połączenia spółek OPTIMA MEDYCYNA S.A. z s. w Opolu, jako Spółka Przejmująca, oraz NZOZ "Chróścina" Sp. z o.o. z s. w Chróścinie (dawniej Cichy Witold Niepubliczny Wiejski Ośrodek Zdrowia z s. w Chróścinie), jako Spółka Przejmowana. Połączenie będzie dokonane zgodnie z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!