XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1014199.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-07-21 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7481/19/898]

W dniu 3 września 2019 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!