XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1014392.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2004-03-31 r.
[RDF/175269/19/890]

W dniu 2019.09.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018