XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1014775.
KRS 0000665965, REGON 366673132, NIP 1251652723
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-03-01 r.
[RDF/175253/19/71]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Zd Transport sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.09.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.03.2017 DO 31.12.2017