XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1014848.
SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-21 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6631/19/424]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
16 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Bielsko-Biała

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Bielsko-Biała (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
26 430

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.09.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni29.06.2019 R. ZMIANA TREŚCI: § 4, § 7 PKT 3, § 16C, § 19 UST. 3, § 19 UST. 10, § 21 UST. 1 PKT 11, § 23 UST. 3 PKT 1, § 23 UST. 3 PKT 4, § 29 UST. 1 PKT 3, § 29 UST. 1 PKT 4 LIT. A, § 29 UST. 1 PKT 7, § 32 UST. 5, § 33 UST. 1 PKT 3, § 33 UST. 3, § 34 PKT 14 (WG NOWEGO OZNACZENIA), § 37 UST. 5, § 37 UST. 10, § 38 PKT 4, § 39, § 41 UST. 2, § 45 UST. 9, § 46, § 47, § 50 UST. 1, § 51 PKT 1, § 51 PKT 2, § 51 PKT 3, § 51 PKT 7, § 54 UST. 2. USUNIĘCIE: § 29 UST. 1 PKT 19, § 32 UST. 7, § 34 PKT 8, § 53 UST. 1 ZMIANA OZNACZENIA: § 29 UST. 1 PKT 20-26, § 34 PKT 9-16, § 53 UST. 2-4.

Dział 2.

Rubryka 4. Pełnomocnicy

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKANIOWSKA MARTYNIAK
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE W RAMACH KOMPETENCJI DWUOSOBOWYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH - ZGODNIE ZE STATUTEM BANKU - ZA BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY, WRAZ Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ: CZŁONKIEM ZARZĄDU.

2

1.NazwiskoPALECZNY
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE W RAMACH KOMPETENCJI DWUOSOBOWYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH - ZGODNIE ZE STATUTEM BANKU - ZA BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY, WRAZ Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ: CZŁONKIEM ZARZĄDU.