XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1114666.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-10 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30963/19/87]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
140 333

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
13 697

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePOŁĄCZENIE BĘDZIE POLEGAŁO NA PRZEJĘCIU PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SEIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) SPÓŁEK :SEVIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1) ORAZ JP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(DALEJ SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2).ŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1W ZW. Z ART.503 (1)§ 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ Z RÓWNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM JEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO .PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)O TAKĄ WARTOŚĆ KAPITAŁÓW ZAKŁADOWYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH KTÓRE NIE SĄ OBECNIE KONTROLOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ,TJ. DO KWOTY 140.000,00 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH),W DRODZE UTWORZENIA NOWYCH 144 (STU CZTERDZIESTU CZTERECH) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 625.00 ZŁ (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH) KAŻDY . W REZULTACIE KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZOSTANIE PODWYŻSZONY O 90.000,00 ZŁ (DZIEWIĘDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANE PRZESTANĄ ISTNIEĆ DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU :22.08.2019R; ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JP PROJEKT SP.Z O.O.